Ett färgrikare Helsingfors

Mitt Helsingfors är en stad där alla får vara sig själva och där alla får vara delaktiga i samhället.

Ett Helsingfors där alla människor behandlas respektfullt och får lika livschanser oavsett härkomst, etnicitet, religiös tillhörighet, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning.

Ett Helsingfors där alla är olika men ändå lika mycket värda.

Det finns fortfarande mycket att göra för HBTQ-frågor i Helsingfors. Helsingfors stad bör arbeta med att skapa arbetsplatser och verksamheter som är öppna för alla samt en attraktiv stad att bo och verka i. I detta ingår det att motverka homofobi och diskriminering på grund av sexuell läggning. För att nå dit måste Helsingfors arbeta med attitydpåverkan och kunskapsspridning internt inom stadens organisation samt extern gentemot medborgare. Utbildning är det viktigaste redskapet för att staden ska bli HBTQ-vänlig.

I skolan sätts grunderna för attityderna senare i livet. Därför bör skolaninkludera undervisning om sexuella läggningar och könsindentitet. Detta är viktigt för den normgivande funktionen som undervisningen har och för att ungdomar som själva hör till en sexuell minoritet ska känna att de inte är mindre värda. Många HBTQ-ungdomar mår psykiskt dåligt och själmordfrekvensen är högre än genomsnittet. Skolhälsovården måste därför vara utbildad inom HBTQ-frågor för att stöda ungdomar med frågor kring sin sexualitet och sexuella läggning. En satsning på sakkunskap och ökad kännedom bland skolhälsovården är därför nödvändig.

Unga vuxna är en samhällsresurs, och ska alltid finnas med när det fattas beslut som rör denna grupp. Helsingfors måste skapa verkliga förutsättningar för unga att påverka i sin stad. Inte minst eftersom en så stor del av ungas vardag påverkas direkt av lokala och regionala beslut. Det räcker inte att myndigheter försöker utgå från ett ungdomsperspektiv när de fattar beslut. De unga måste även förberedas en möjlighet till inflytande och höras i ärenden som berör dem. Ett ungdomsfullmäktige är därför ett ypperligt komplement till beslutsfattande i Helsingfors. Dessa får dock inte bli små lekstugor där unga endast får ta marginellt del av beslutsfattande. Ungdomsfullmäktigen skall beredas plats att påverka. Ungdomsfullmäktigen bör ha tillgång till en egen budget och ha initiativrätt till stadsstyrelsen.

Trots att ungas vilja att såväl påverka som att vara verksamma i sin stad är alltså möjligheterna att påverka inte är på en hög nivå. Viljan finns men inte möjligheten. För bättre förutsättningar för ett ungt livskraftigt samhällsengagemang krävs det att de äldre beslutsfattarna stöder de yngre och ger dem en ärlig chans.

Demokratin måste vinnas av varje generation. Vi får inte och skall inte ta den för given. Dagens unga måste få tänka själv och vi måste ge alla en möjlighet att utveckla ett intresse för samhällsfrågor och stöda alla i tron på egna visioner. Det inkommande kommunalvalet är ett ypperligt tillfälle för de unga väljarna att bestämma hur politiken skall utvecklas i framtiden.

Ungas psykiska ohälsa är ett ämne som får allt mera utrymme i massmedia. Världshälsoorganisationen (WHO) räknar med att psykisk ohälsa kommer att vara den största sjukdomen i den utvecklade världen inom 10 år. I Finland mår en femtedel av de unga allt sämre på grund av missbruk, arbetslöshet och utslagning vilket ökar risken för psykisk ohälsa.

Ungas psykiska ohälsa är av stor vikt för framtiden och ett välfungerande samhälle. Därför är det viktigt att förstå vad som orsakar och generar till en sämre psykisk hälsa för att kunna vända trenden och skapa resurser för att stärka den psykiska hälsan hos unga människor. Ingen befrias från tyngre händelser och kriser i livet. Man kan ändå lära ungdomarna hur de ska hanteras genom att t.ex. prata om problemen på ett öppet och ärligt sätt.

För att ta kontroll över den psykiska ohälsan bland unga krävs det förebyggande åtgärder. Att må dåligt psykiskt borde inte vara något skamligt längre. Att gå på rutinkontroll till skolpsykologen/kuratorn borde vara lika naturligt som att gå till tandläkaren på tandgranskning.

Genom en allmän rekommendation för alla så skulle ingen känna sig utpekad och ungdomarna skulle lära sig att förstå att psykisk ohälsa inte är mer än en sjukdom bland andra och på samma gång skulle man upptäcka eventuella symtom i god tid och kunna erbjuda vård snabbt.

Vi måste satsa på uppsökande verksamhet och stödverksamhet – men också exempelvis utbildningsinsatser för vårdpersonal att tidigt upptäcka barn i riskgrupper.

Rösta i kommunvalet den 28 oktober 2012!

Om mig

 • Erik Oscar Bengtsson Ohlis
 • Född 13 maj 1983
 • Bor i Berghäll Helsingfors
 • Jobbar på Finlands Kommunförbund
 • Sambo med Jesse
 • Gillar samhällsfrågor, god mat, att resa, inredning

Jag är född och uppvuxen i Vörå i Österbotten, har studerat till pol.mag vid Åbo Akademi i Vasa och har varit bosatt i Helsingfors i snart fem år. Samhällsfrågor har alltid intresserat mig och jag har varit politiskt aktiv på olika nivåer i 10 års tid.

Det var politiken som förde mig till huvudstaden då jag år 2008 blev vald till förbundsordförande för Svensk Ungdom, Svenska Folkpartiets ungdomsorganisation. Samma år blev jag också invald i stadsfullmäktige i min studiestad, Vasa.

Att kombinera förtroendeuppdrag i Vasa med jobb och privatliv i Helsingfors var ingen lyckad kombination. Därför valde jag att bli Helsingforsare på heltid förra året. Jag trivs i min nya hemstad Helsingfors som erbjuder olika möjligheter för olika slags människor. Så länge samhället utvecklas behöver också Helsingfors göra det samma. Jag vill därför vara med och påverka och förändra staden till den bättre. Till en färgrikare stad, en stad för alla. Därför kandiderar jag för en plats i stadsfullmäktige.

Mitt CV

Arbetserfarenhet

 • Finlands Kommunförbund 08/2012-
  Social- och hälsovårdsenheten, planerare
 • Finlands Kommunförbund, Finlands Kommuntidning
  01/2012 – 08/2012

  Redaktionssekreterare och redaktör.
 • Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU r.f. 08/2011 – 12/2011
  Koordinator
 • Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU r.f. 06/2010 – 01/2011
  Projektledare
 • Svensk Ungdom 04/2008 – 05/2010
  Förbundsordförande
 • Hotell Geiranger, Norge. Sommarjobb 2005-2007
  Servitör och bartender

Utbildning

 • Åbo Akademi i Vasa, 2011
  Politices magister (Socialpolitik)
 • Université de Genève, Schweiz, 2011
  Utbytesstudier
 • The Graduate institute, Genève, Schweiz, 2011
  Utbytesstudier
 • Vörå Sam- och idrottsgymnasium, 2002
  Studentexamen

Språkkunskaper

Svenska, Finska, Engelska, Tyska, Franska

Förtroendeuppdrag

 • Stadsfullmäktigeledamot, Vasa. 2009-2011
 • Social- och hälsovårdsnämnden, Vasa. 2009-2011
 • Österbottens landskapsfullmäktige 2009-2011
 • Svenska Folkpartiet kandidat i Europaparlamentsvalet 2009
 • Nordiska Centerungdomens Förbund styrelsemedlem 2009-2010
 • Svenska Folkpartiet medlem av partisstyrelsen 2008-2010
 • Svenska Folkpartiet medlem av arbetsutskottet 2008-2010
 • Förbundsordförande Svensk Ungdom 2008-2010
 • Vice ordförande Svensk Ungdom 2007-2008
 • Styrelseordförande Åbo Akademis studentkårsavdelning, Vasa. 2007
 • Kretsordförande Svensk Ungdom i Österbotten 2006
 • Lokalavdelningsordförande Svensk Ungdom i Vörå 2006-2008
 • Kulturansvarig Åbo Akademis studentkårsavdelning, Vasa. 2006
 • Fritidsnämnden i Vörå. 2004-2008
 • Vice ordförande i ämnesföreningen Politivas 2005

Militärtjänstgöring

Nylands Brigad 2002-2003